Wat is “community management”?

Community management is doen wat er nodig is voor mensen online kennis en ervaringen uit te laten wisselen zodat zij en de initiator er beiden waarde uithalen. Dat betekent dat het heel erg afhangt van de context wat dit specifiek voor acties zijn.

Welke verantwoordelijkheden vallen er onder community management?

– een goed werkende site om berichten plaatsen
– interactie onder leden stimuleren
– behoefte van leden begrijpen
– een beeld van de richting die de community opgaat
– een financieel duurzaam model

Community Management in het Nederlands

Het lukt maar niet om een goede Nederlandse naam te vinden voor community management. Gemeenschapsbeheer, zou een letterlijke vertaling zijn, maar ja. Dat wil je toch niet.

Er is veel verwarring over de termen bij dit vak horen. Bijvoorbeeld het meervoud van community. Wat denk je? Ik heb het zelf uit een soort hypercorrectie jaren fout gedaan. Het goede antwoord is community`s. (Zie twitter voor social proof en onze taal voor taalkundige onderbouwing)

En hoe noem je iemand die aan een community werkt? De meest gangbare term daarvoor is community manager. Maar ja, die roept vaak meer verwarring op dan dat het duidelijkheid biedt. De correspondent heeft het over een gespreksredacteur.

De verwarring is dat vaak de uitvoerende, sturende en strategische functies door elkaar lopen. Op uitvoerend niveau gaat het dan bijvoorbeeld om simpelweg een moderator, terwijl het op hoger niveau een leidinggevende kan zijn aan een groot team van medewerkers.

Andere termen die worden gebruikt:

  • Commmunity coach: impliceert iemand aan de zijkant, die moderatoren assisteert
  • Community strateeg: iemand die vooral vooruit denkt waar kansen zitten en hoe die het verzilverd kunnen worden. Werkt vaak op consultancy basis.


De Toekomst van Community Management

Een artikel door Harold uit 2016

Het begin van een nieuw jaar herinnert ons aan allerlei voorspellingen en bovendien goede voornemens. Natuurlijk hebben we die ook bij CMNL; een verwachtingsvol 2016 boordevol fantastische nieuwe ideeën en plannen. We verwachten er veel van en we denken dat deze nieuwe ideeën en plannen, Community Managers in Nederland verder zullen helpen. Immers, het is de missie van CMNL om Nederlandse Community Managers niet alleen te ondersteunen in hun ontwikkeling, maar ook om ons prachtige vak naar een hoger plan te tillen. Hierdoor hopen wij dat anderen beter begrijpen wat Community Managers doen; daarmee wordt ons werk niet alleen gemakkelijker, maar zo kunnen wij onze toegevoegde waarde beter bewijzen.

Van supermoderator naar change agents

Slechts een paar jaar geleden (ikzelf begon in 2008 als Community Manager bij Autodesk) werden Community Managers nog gezien als een soort ‘Super Moderators’ met wat extra admin-rechten. Maar de afgelopen jaren heb ik veel Community Managers ontmoet en gesproken, die vinden dat zij meer doen dan slechts het beheren van een online forum of een social media kanaal. De afgelopen jaren hebben Community Managers zich steeds meer ontwikkeld als ‘Change Agents’ met een heel duidelijke visie op hoe bedrijven en organisaties zouden moeten – of in ieder geval kunnen – transformeren naar een ‘Social Business’. Dat is zeker niet gemakkelijk, maar juist dat maakt ons vak zo mooi!

who-wants-change-who-wants-to-change

Hoewel velen van ons nog steeds – min of meer – kunnen genieten van onze moderatie-taken, groeien we steeds vaker naar een senior, een meer strategische rol in de organisatie. Dit komt niet alleen omdat Community Management als discipline volwassen wordt, maar volgens mij vooral ook omdat we meer en vooral diepere inzichten krijgen in organisatorische verandering. Ik denk dat Community Managers meer zien (wellicht zijn wij meer ontvankelijk?) dan de gemiddelde collega. Wij zijn verbonden met alle afdelingen en alle lagen in de organisatie en dat helpt om een ‘helicopterview’ te krijgen.

Daarnaast zijn Community Managers een soort ‘Super Connectors’; we zijn verbonden met de gehele organisatie en weten als geen ander mensen met elkaar te verbinden. Wij zijn vaak – beter dan wie dan ook! – exact op de hoogte van uitdagingen en zelfs mogelijke problemen. Niet zelden zien Community Managers overeenkomstige organisatorische problemen over afdelingen heen. Door deze inzichten kunnen wij mensen in deze afdelingen met elkaar verbinden om zo gezamenlijk deze uitdagingen het hoofd te bieden. Immers: gedeelde smart is halve smart. En samen weten we meer!

Zien wat er speelt

Bij uitstek zijn Community Managers de ogen en de oren van bedrijven en organisaties. Wij zijn ’the Eye in the Sky’. Hierdoor horen wij niet alleen wat er intern speelt, maar ook wat er zich buiten de organisatie afspeelt; wat de wensen en eisen van de community zijn. Wanneer Community Managers er voor kunnen zorgen dat deze informatie op de juiste manier en op de juiste plaats in de organisatie terecht komt, zijn wij in essentie (mede) verantwoordelijk voor het aanjagen van verandering. En dat is niet alleen goed, maar vooral ook hard nodig! Want: stilstand is achteruitgang en alleen bedrijven en organisaties die willen (en vooral kunnen!) veranderen, zullen overleven in een cultuur die dit van ze eist. En daarvoor zijn Community Managers hard nodig!

Dus: ik denk dat Community Management de komende jaren een meer strategische positie in bedrijven en organisaties krijgt.

Hoe zal het verder gaan?

Het bovenstaande is een behoorlijk rooskleurig schilderij van de toekomst van Community Management en ik hoop van harte dat de gedachten die ik hierboven heb opgeschreven, in de komende jaren werkelijkheid wordt. Maar ik zie ook uitdagingen. Want … zijn Community Managers in staat om hun rol in de organisatie te behouden? De afgelopen jaren zijn klassieke forums tanende en dat komt volgens mij vooral omdat veel online gesprekken zijn schoven naar Facebook, Twitter, WhatsApp en andere sociale kanalen die typisch niet ‘owned’ maar ‘rented’ zijn. Wij weten natuurlijk allemaal dat Community Management niet (alleen) over het kanaal of de techniek gaat; Community Management gaat vooral over mensen, de gesprekken die zij voeren en hun onderlinge verbondenheid.

Een gezamenlijk beeld

Hieronder het gesprek dat ik had met Rachel Happe – The Community Roundtable, Dion Hinchcliffe – 7Summits,  Fedor Skuratov – Russian Community Managers Association en Joke de Nul – Vlaamse Community Managers, te komen meedenken en -praten tijdens de Google Hangout over ‘The Future of Community Management’ die wij tijdens Community Manager Appreciation Day (#CMAD) houden op 25 januari 2016