Participatie

Wat is citizen sensing?

Een vorm van burgerparticipatie bij milieuvraagstukken door monitoring en actie die van onderaf, participatief is en empowerment aan de gemeenschap
(Aldo de Moor)